JUDEȚUL BRAȘOV

Comuna Măieruș

Primăria
Consiliul Local
Proiecte și Investiții
Informații Utile
Comuna Măieruș
Informații de interes public
Alegeri locale 2020
Proces verbal nr. 4774 din 30.07.2021, ora 12.00 privind selecția dosarelor depuse în vederea reînnoirii mandatelor membrilor consiliului de admnistrație din cadrul RPLP Măieruș RA
29 iul. 2021 în categoria Anunțuri

Documente

Primăria
Consiliul Local
Proiecte și Investiții
Informații Utile
Comuna Măieruș
Informații de interes public
Alegeri locale 2020
Petiții
Pentru a trimite o petiție vă rugăm accesați formularul printr-un click pe butonul de mai jos. (Prin Petiție se înţelege cererea, reclamaţia sau propunerea formulată în scris ori prin postă electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa Primăriei)
Logo Hirama Tech
Un produs dezvoltat de Hirama Tech